Hvad er demensmedicin og hvordan virker det?

Der findes medicin til behandling af nogle demenssygdomme. Demensmedicin kan mindske symptomerne ved  sygdommene, hvilket betyder at behandling med medicin, er en af vejene mod en øget selvstændighed og livsglæde hos personer, der lever med demens

Demens og medicin

Når man vil sagtne farten på en demenssygdom, er der tale om at mindske de komplikationer, der gør det svært at leve med demens. Medicin går eksempelvis ind og styrker hukommelsen og sproget hos demensramte. Dog findes der på nuværende tidspunkt ingen kur mod demens. Spørgsmålet er derfor, hvordan man bevarer livskvaliteten hos personer med demens og dermed sørger for, de lever bedst muligt.

“En undersøgelse viser at mennesker med demens i næsten alle aldersgrupper køber større mængder medicin på recept sammenlignet med mennesker uden demens.” – Sundheds- og Ældreministeriet

Udover demensmedicin tager mange ældre med demens også andre slags lægemidler. De har, ligesom andre ældre uden demens, risiko for at få eksempelvis forhøjet blodtryk og depression. Dertil får mange mennesker med demens også medicin mod adfærdsændringer.

Det betyder, at personer med demens ofte tager mere end bare demensmedicin. Det kan være medicin, der er nødvendigt for at de bevare deres livskvalitet.

Hvilke slags demensmedicin findes der?

I Danmark bliver der brugt fire forskellige slags demensmedicin til mennesker, der lider af disse sygdomme. Medicintyperne hedder henholdsvist donepezil, galantamil, rivastigmin og memantin. Sundhedsfagligt personale vurderer hvilken medicin, der passer bedst til den enkelte person. Det er dog ikke alle typer demens, der kan behandles.

De fire slags medicin anvendes således til forskellige demenssygdomme og det varierer hvornår i demensprocessen, det er mest hensigtsmæssigt at bruge dem.

Generelt virker demensmedicin i en tidsbegrænset periode, og som oftest er der tale om en varighed på 1-3 år. Det er forskelligt fra person til person, hvor lang tid medicinen holder, men effekten svinder således over tid. 

“Der findes på nuværende tidspunkt ingen helbredende behandling. Dog findes der medicin, som enten kan dulme enkelte af symptomerne ved en demenssygdom” – Pia Brændstrup, Jens Hansen og Maria Tønnersen

Selvom det endnu ikke er muligt at kurere demens, kan medicin give højere livskvalitet hos personer med demens, fordi symptomerne bliver mindre gennemtrængende. Det betyder, at personer med demens ofte vil have en bedre livskvalitet og opleve mere selvstændighed, hvis de får medicin for deres demenssygdom.

De mest udprægede symptomer på demens, der kan blive mildere med medicinering, er problemer med sproget, hukommelsen og evnen til at klare praktiske opgaver i hverdagen.

Du kan læse mere om symptomer på demens i artiklen Hvad er demens og alzheimer.

Husk medicinen!

Når recepten er skrevet, er det næste skridt at tage medicinen, men dette kan være en udfordring for personer med demens. Demenssygdomme gør, at de ofte har svært ved at huske, de skal tage den medicin, som lægen har givet dem. Her kan man med fordel bruge et huskesystem i form af et hjælpemiddel, der kan hjælpe den enkelte med at huske opgaver i hverdagen.

Dette er eksempelvis hjælpemidler som doseringsæsker eller medicindispensere med alarm, som kan sikre, at medicinen bliver taget, som den skal på de rigtige tidspunkter af dagen.

”En eventuel medicinhusker kan med fordel introduceres tidligt i sygdomsforløbet, hvor man stadig kan lære nye vaner og rutiner” – Sundheds- og Ældreministeriet

Et godt råd er at introducere huskesystemer så tidligt som muligt til mennesker med demens. Det gør det lettere at indføre og fastholde den nye vane. Jo tidligere en ny rutine bliver indført, des længere tid vil den holde ved. Når personer med demens kommer længere i demensforløbet, får de sværere ved at klare sig i længere tid uden så meget hjælp udefra.

Du kan se anmeldelser om doseringsæsker og medicinhuskere her.

Fagpersoner ved bedst

Medicin er kun en del af behandlingen for personer med demens. Det er ligeså vigtigt at give pleje og omsorg samt motion og kost. Til sammen kan disse ting være med til at skabe en bedre livskvalitet for en person med demens. Det betyder, at symptomerne på demenssygdom bliver holdt nede. Derudover er det forskelligt hvilken kombination af behandlinger, der giver mening for den enkelte.

”Behandlingsmuligheder bør altid vurderes ud fra den enkelte patients situation” – Sundheds- og Ældreministeriet

Du skal altid spørge en fagperson til råds, hvis du har spørgsmål til demensmedicin og anden behandling af demenssygdomme.

Når du overvejer, hvad demensmedicin er og hvilken betydning det kan have for den enkelte, kan du se det som en mulighed for, at bevare livskvalitet og selvstændighed. Selvom medicinen ikke kan holde sygdommen tilbage på længere sigt, kan den give år hvor ændringerne i eksempelvis hukommelsen bliver holdt nede. Med andre ord kan demensmedicin give dig eller din pårørende mulighed for at bevare den måde, man lever på.

Du kan læse mere om hvordan man bevarer sin livsstil, når man får demens, i artikel Hvordan klarer jeg mig selv med demens.

Se endvidere GUIDEN65’s artikel arkiv med artikler om mange andre aspekter af demens.

Kilder

Nationalt Videnscenter for Demens

Livet skal leves også med demens af Pia Brændstrup, Jens Hansen og Maria Tønnersen

Sundheds- og Ældreministeriets Statusrapport på demensområdet

 • Brugervenlighed
 • Instruktion
 • Opstart
 • Design
 • Holdbarhed
 • Service
 • Pris/kvalitet
 • Øget selvstændighed
 • Øget livskvalitet
Brugeranmeldelse
 • Brugervenlighed
  Sender

  Hvor let er hjælpemidlet at bruge? (1 stjerne er dårligst, 5 stjerner er bedst)
 • Instruktion
  Sender

  Hvor god er den instruktion, du har fået? F.eks. gennem brugermanualen, videovejledning, mundtlig instruktion m.m.
 • Opstart
  Sender

  Hvor let er det at starte med at bruge hjælpemidlet?
 • Design
  Sender

  Kan du lide udseendet?
 • Holdbarhed
  Sender

  Bliver det hurtigt slidt, eller går det nemt i stykker?
 • Service
  Sender

  Er det nemt nok at få hjælp, hvis der opstår problemer med hjælpemidlet?
 • Pris/kvalitet
  Sender

  Stemmer hjælpemidlets kvalitet overens med det, du betalte for det?
 • Øget selvstændighed
  Sender

  I hvor høj grad mener du, at hjælpemidlet bidrager til mere selvstændighed?
 • Øget livskvalitet
  Sender

  I hvor høj grad mener du, at hjælpemidlet bidrager til at øge livskvalitet?
Bedømmelse af kommentarer 0 (0 Gæstevurderingerne)
Scroll to Top
Scroll til toppen