Du har ret til at vælge dine hjælpemidler

Høreapparat som hjælpemiddel

 

Vidste du, at du kan få tilskud til at købe hjælpemidler på det private marked, hvis kommunens tilbud ikke kan opfylde dine behov? I denne artikel kan du læse mere om din ret til frit at vælge dine hjælpemidler. Du kan også finde hjælp til, hvad du skal gøre, hvis du gerne vil have et hjælpemiddel.

Dine behov skal være i centrum

I dag er forskellige former for hjælpemidler blevet fast inventar i hverdagslivet. Både børn og voksne bruger hjælpemidler i større eller mindre grad. De er med til at gøre vores daglige gøremål nemmere, og de kan forbedre tilværelsen. Alt fra robotstøvsugere og GPS-systemer til rollatorer og elevationssenge er efterhånden blevet forbrugsgoder.  Med et eller flere hjælpemidler kan du nemlig undgå at være afhængig af andre. En rollator kan for eksempel være en forudsætning for, at det bliver muligt for dig selv at handle ind og færdes mere ubesværet i dine omgivelser. Dermed får du også mulighed for at komme mere ud og være social. Det kan i sidste ende betyde mere overskud og et øget velbefindende.

Hjælpemidler mod gangbesvær

Men hjælpemidlet skal ikke bare være funktionelt. Det skal være trygt og rigtigt, og det skal føles som en naturlig del af dit liv. Derfor er det vigtigt, at du selv skal kunne vælge med dine behov i centrum – og ikke bare få en standardvare. Mange ældre stiller sig nemlig uden videre tilfredse med kommunens hjælpemidler, fordi de ikke er klar over, at de har andre muligheder. Her er GUIDEN65 din hjælpende hånd i forhold til at foretage det valg af hjælpemiddel, der er bedst for lige netop dig.

Kun få hjælpemidler kan bevilges

Befolkningen bliver ældre og ældre, og samtidig får de nye generationer færre børn end deres bedsteforældre gjorde. Det betyder, at antallet af borgere over 70 år vil stige fra godt 730.000 til over en million i 2030 (Kilde: Danmarks Statistik). Det svarer til, at cirka en sjettedel af det forventede befolkningstal er over 70 år.

Klodsede hjælpemidler
Mange borgere oplever utilfredshed med kommunens ventetid og klodsede hjælpemidler.

Det er bestemt en positiv udvikling i sundhedsmæssig forstand. Men det lægger også et pres på kommunerne for at bevilge de nødvendige hjælpemidler til borgerne. En undersøgelse viser allerede nu, at hjælpemidler bevilget af kommunen langt fra kun er en positiv oplevelse blandt borgerne.

Hjælpemidlerne er nemlig ofte “for tunge, klodsede, grimme og gamle” ifølge borgerne i undersøgelsen. Derudover er der lange sagsbehandlingstider, og derfor er borgerne tit utilfredse med kommunens hjælp. (Kilde: Dansk Handicap Forbund).

I takt med det stigende antal af ældre i fremtiden forventes det, at flere og flere selv vælger at købe hjælpemidler via det private marked. Noget, der kan lyde som en dyr fornøjelse – især, hvis man ikke har en god pensionsopsparing på kistebunden. Men der er heldigvis hjælp at hente, hvis du oplever funktionsnedsættelser i større eller mindre grad og ikke har vundet i lotto for nylig.

Du skal være en del af samfundet

Inden for velfærdsområdet findes der fire grundlæggende principper, der skal ligestille personer med funktionsnedsættelser med andre borgere. Det betyder med andre ord, at du skal kunne være en del af og indgå i alle forhold i samfundet – også med funktionsnedsættelser. Det er især kompensationsprincippet, der er relevant for dig, der er fysisk eller psykisk hæmmet i din hverdag. Det handler om, at samfundet så vidt muligt skal kompensere for borgerens nedsatte funktioner gennem serviceydelser og tilbud om hjælpemidler:

“Kompensationsprincippet indebærer, at samfundet tilbyder hjælpeforanstaltninger, som fx hjælpemidler og en række ydelser og kollektive tiltag, med henblik på at begrænse virkningen af den nedsatte funktion.” (Kilde: Socialstyrelsen)

Princippet skal altså så vidt muligt forhindre og forebygge den begrænsning, som funktionsnedsættelsen medfører. Målet er, at du som borger skal leve et så normalt liv som muligt.

Hjælpemidler mod høretab

Men individer og behov er forskellige. Derfor findes der ikke en universel facitliste for, hvilken hjælp eller ydelse, de forskellige grader af funktionsnedsættelser skal bevilges. Derfor skal løsninger altid tage udgangspunkt i den konkrete borgers behov og den situation, man kan kompensere for.

Det lyder jo alt sammen ganske fint. Men hvordan kommer disse principper helt konkret til udtryk i lovgivningen?

Hvad kan serviceloven gøre for dig?

Inden for velfærdsområdet er der særligt to paragraffer i serviceloven, som er relevante for dig med funktionsnedsættelser i større eller mindre grad. De kan gøre det muligt for dig at få en lettere hverdag, mere overskud og måske endda øget livskvalitet. Servicelovens paragraffer sikrer nemlig din ret til henholdsvis forskellige serviceydelser og hjælpemidler.

Lovgivningen forpligter kommuner til at levere hjælpemidler

Ifølge § 83 skal kommunalbestyrelsen i de respektive kommuner tilbyde forskellige serviceydelser til personer med nedsat funktionsevne eller sociale problemer. Disse ydelser kan deles op i tre kategorier:

  1. Personlig hjælp og pleje.
  2. Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.
  3. Madservice.

Servicelovens § 112 handler i højere grad om fysiske hjælpemidler og hjælp til selvhjælp. Nogle gange er det kun de små ting, der skal til. Men hjælpemidler kan have en stor betydning for din trivsel, og helt konkret kan de være en afgørende faktor for, om du eventuelt kan passe et job. Uanset hvad kan de give dig en større følelse af selvstændighed i hverdagen. Kommunen skal nemlig bevilge et hjælpemiddel til dig, når dette:

  1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
  2.  i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
  3. er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Hvis du vil læse mere om Servicelovens § 83 om serviceydelser og hjælp til praktiske opgaver i hjemmet kan du klikke her. Er du mere interesseret i Servicelovens § 112 om fysiske hjælpemidler, der kan gøre din hverdag bedre, kan du klikke her.

Du må godt sige nej til kommunen

Nu ved du, at din kommune er juridisk forpligtet til levere et hjælpemiddel til dig, hvis du har en funktionsnedsættelse, der hæmmer dig i din hverdag. Men når kommunen stiller et hjælpemiddel til rådighed, kan du blandt andet risikere, at det har været brugt af andre borgere før dig.

Kommunerne er nemlig bundet af indkøbsaftaler, og de har ofte en stram økonomi. Det begrænser deres mulighed for at købe og stille nye og mere moderne hjælpemidler til rådighed for borgerne.

Kommunen kan altså ikke altid tilbyde dig det hjælpemiddel med det design og den funktionalitet, som du ønsker. Derfor er kommunens tilbud om et hjælpemiddel ikke nødvendigvis det samme som den bedste løsning for dig og dine behov.

Specialdesignet hjælpemiddel
Med fritvalgsordningen kan du få en kørestol, der er tilpasset dine behov.

Men heldigvis er det principperne om frit valg og autonomi, der er gældende i den danske sundhedspolitik. Det betyder, at du har ret til selv at bestemme over din egen sundhed og trivsel. Det gælder også i forhold til hjælpemidler. Derfor er du altså i din gode ret til at takke nej til et tilbud, der ikke imødekommer dine behov.

Men hvordan kan du sige nej til kommunens tilbud og få det rette hjælpemiddel for dig – uden at vende hver en femøre?

Fritvalgsordningen hjælper dig

Når du får et tilbud om et hjælpemiddel, skal kommunen ifølge servicelovens § 10 oplyse dig om fritvalgsordningen. Med fritvalgsordningen kan du takke nej til kommunens forslag, og i stedet selv bestemme, hvilket hjælpemiddel du ønsker. Du skal bare selv finde det, og kommunen skal stadigvæk godkende det. Men du behøver ikke betale hele prisen selv. Når du finder det hjælpemiddel, du ønsker, refunderer kommunen nemlig det selvsamme beløb, som deres bevilling ville have kostet. Dermed skal du kun selv betale for merprisen.

“Borgeren har mulighed for at benytte sig af fritvalgsordningen. Det betyder, at borgeren har ret til at vælge et andet hjælpemiddel mod selv at betale merprisen” (Kilde: Ergoterapeut Foreningen).

Fritvalgsordningen er således en mulighed for dig, som selv ønsker at stå til ansvar for din egen sundhed og livskvalitet. I øjeblikket er der også en udvikling i gang, hvor hjælpemidler i højere grad bliver designet lækkert og produceret som et møbel eller smykke.

Det fremkalder positive følelser og fjerner fokus fra funktionsnedsættelsen i forhold til traditionelle hjælpemidler.

Det er noget, som mange ældre finder attraktivt, og derfor er der flere og flere, som er interesseret i at finde hjælpemidler på det private marked.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt kommunens tilbud er det rette for dig, kan du også besøge en hjælpemiddelcentral. Her kan du se de mest brugte hjælpemidler i din kommune og opleve dem på egen hånd, inden du siger ja eller nej.

Læs mere om hjælpemiddelcentraler her: Hvad er en moderne hjælpemiddelcentral?

Hvis du vil læse en detaljeret beskrivelse af, hvordan du søger om et hjælpemiddel, kan du besøge www.livetsomsenior.dk. Du kan også besøge Fritvalgsguiden for at blive klogere på Fritvalgsordningen.

Bliv klogere med GUIDEN65

Du kan selvfølgelig sagtens selv undersøge markedet for hvilke hjælpemidler, der ville kunne dække dine behov. Men hvor skal man starte? Her er GUIDEN65 din vej til aktivt at tage stilling til, hvilket hjælpemiddel – både i forhold til anvendelighed og design – der er den bedste løsning for dig og din hverdag. Gennem troværdige anmeldelser fra andre brugere i samme situation får du nemlig et indblik i, hvordan hjælpemidlet har hjulpet dine medmennesker til en lettere hverdag. Det er en unik viden, som kommunerne ikke har mulighed for at tilbyde. Her hjælper GUIDEN65 dig til bedre at kunne tage stilling til og udvælge det rette hjælpemiddel for netop dine behov.

Besøg demensGUIDEN her eller faldGUIDEN her og bliv klogere på, hvilke hjælpemidler der kan gøre din hverdagbedre.

Kilder

Scroll to Top
Scroll til toppen