Om GUIDEN65

GUIDEN65 er et lettilgængeligt overblik over hjælpemidler og services.

Vi kombinerer anmeldelser af produkter og løsninger med viden og vejledninger på sundheds- og velfærdsområdet. Vi giver brugere, pårørende og fagpersoner det bedste fundament for at træffe det rigtige valg af hjælpemidler og services.

Samtaler mellem virksomheder, kommuner og brugerne af hjælpemidler og velfærdsteknologier er meget vigtig. Derfor har vi gjort det til vores mission, at skabe grundlaget for dialog og udveksling af erfaringer, behov og idéer.

GUIDEN65 er bindeleddet mellem alle involverede. Vores mål er at gøre det nemt for alle, at få adgang til viden og udveksle erfaringer.

Brugere får overblik over hjælpemidler og kan kommunikere direkte med andre brugere. Det fremmer livskvalitet og selvhjulpenhed.

Virksomheder får feedback til produktudvikling fra brugere og fagpersoner. De bliver mere synlige over for kommuner og kan også sælge deres produkter direkte til brugerne.

Kommuner får et effektivt overblik over hjælpemidler og services samt indsigt i borgernes og fagpersonalets erfaringer.

Hvordan?

GUIDEN65s filosofi hviler på tre grundssøjler: Information, Dialog og Handling:

Information: Vi formidler den bedste information om hjælpemidler og velfærdsteknologi, fordi den stammer fra brugernes egne erfaringer, fra faglige vurderinger og fra producenternes specifikationer. Vi videreformidler også forskning og faglig viden i et lettilgængeligt format.

 Dialog: Vi skaber rum for dialog mellem alle parter. Det giver større indsigt for alle involverede, flere valgmuligheder, og bedre implementering af løsningerne.

Handling: Vi skaber et solidt handlingsgrundlag for alle parter:
Brugerne kan træffe det valg, som er rigtigt for deres hverdag, deres livskvalitet og deres behov med udgangspunkt i andres erfaringer.

  • Fagpersonalet kan finde det bedste redskab til deres borgeres behov med hjælp fra andre fagpersoners erfaringer og vurderinger og input fra brugere.
  • Producenterne får mulighed for adgang til brugernes meninger og forbedringsforslag.

Mission

Det er GUIDEN65s mission at gøre information om velfærdsteknologiske løsninger lettilgængelig for slutbrugerne for at øge deres livskvalitet og selvhjulpenhed. Vi vil give hver eneste bruger muligheden for selv at vælge, hvilket tilbud, der passer dem bedst.

De første skridt på vejen er faldGUIDEN og demensGUIDEN  med løsninger på fald og demensområderne, men det er kun begyndelsen. Den fuldt udbyggede GUIDEN65 giver overblik over og skaber dialog om hjælpemidler og services bredt på sundheds- og velfærdsområdet.

 

Om faldGUIDEN og demensGUIDEN

Hvorfor fokusere på fald og demens?

Fordi 250.000 danskere over 65 falder hvert år. Det er en kvart million danskere, som ønsker hjælp til at forebygge fald, til genoptræning så de ikke falder igen, eller at inspireres til trygge aktiviteter.

Fordi 1.500 personer under 65 år har en demenssygdom. Der er ca. 8.000 nye tilfælde af demens i Danmark hvert år. I 2040 forventes antallet af demente over 60 år at vokse til 120-146.000. Demens rammer ikke blot mennesket med symptomerne, men ofte hele familien.

GUIDEN65  vil give brugerne og deres pårørende overblik over de hjælpemidler, velfærdsteknologier og services, som findes på markedet. Vi lader brugernes erfaringer, fagpersonalets vurderinger og virksomhedernes produktpræsentationer spille sammen og giver derved brugere og pårørende den bedste forudsætning for at kunne vælge præcis den løsning, der passer til deres situation.

Vi vil dele viden, råd og erfaringer mellem og fra fagpersonale til gavn for alle GUIDEN65 s brugere:

  • Hvad er den nyeste teknik inden for faldområdet, du som fagperson bør kende til?
  • Hvor finder du som pårørende information om, hvordan du kan forebygge et fald eller hvilken hjælp man kan få som dement?
  • Hvilke erfaringer har andre gjort sig om et bestemt hjælpemiddel?

Kontakt os

Hvis du vil vide mere om GUIDEN65, faldGUIDEN og demensGUIDEN – eller om hvordan vi kan samarbejde, så kontakt os på info@guiden65.dk

Er du kommunalt ansat, kan du læse mere om, hvad GUIDEN65 kan tilbyde din kommune på vores side For Kommuner.

Er du producent eller forhandler af velfærdsteknologi eller hjælpemidler, kan du læse mere om, hvordan I kan blive en del af GUIDEN65 på vores side For Virksomheder.

GUIDEN65 er stiftet og ejet af  Esther Davidsen og Sussi Bianco

Scroll til toppen