Faldforebyggelse: GUIDEN65 og partnere deler sidste nyt

Temadag med CareNet, Tønder Kommune og GUIDEN65

For to uger siden mødtes halvtreds social- og sundhedshjælpere, iværksættere og forskere i Skærbækcenteret ved Tønder. Med forskellige faglige baggrunde, men med en fælles passion for faldforebyggelse, faldforebyggende hjælpemidler og velfærdsteknologi, var de alle inviteret, da GUIDEN65 sammen med CareNet og Tønder Kommune bød indenfor til et event om faldforebyggelse.

Dagens værter er netværksleder Anders Lyck Fogh-Schultz fra CareNet og Helle Skibsted fra Tønder Kommune. Sussi Bianco fra GUIDEN65 er dagens facilitator og inviterer til diskussion i  små grupper om  “Hvorfor er det vigtigt at sætte fokus på fald og faldforebyggelse?” Svarene lyder blandt andet:

“Fald påvirker den enkeltes fysiske og mentale velvære”, “fald begrænser den enkeltes frihed og selvstændighed” og “det er dyrt for samfundet, når skaden er sket”

Faldforsker, sygeplejerske, ph.d. og lektor Lotte Evron står for dagens første indlæg. Hun er forsker i fald, og hendes opgave er at give deltagerne tal på på hvor mange, der falder, hvor ofte de falder, hvad fald medfører af forringelser i frihed og livsstil, samt hvordan man kan forebygge fald. Desuden skal hun præsentere den nyeste forskning inden for faldområdet.

Oplæg guiden65
Dagens facilitator ─ Sussi Bianco fra GUIDEN65 ─ lægger op til debat om faldforebyggelse

Fald er dyrt ─ både for borger og samfund

“Undersøgelser og statistikker viser, at der er gode grunde til at forebygge fald ─ både i forhold til den enkelte borger og i forhold til samfundets økonomi,” begynder Lotte Evron.

Hun fortæller, at cirka en tredjedel af alle ældre mennesker over 65 år falder mindst én gang årligt, og at det resulterer i utallige operationer og indlæggelser.

“Økonomisk lyder regningen på mere end 3 mia. kr. Og så betyder det at falde alverden for livskvaliteten. Et fald kan være så skelsættende, at man helt opgiver” ─ Lotte Evron, ph.d. og forsker

Tag udgangspunkt i den enkelte borger

Heldigvis er der håb forude, mener Lotte Evron.  Målrettet kommunikation er én af nøglerne til at forebygge flere fald:

“Når sygeplejersker skal kommunikere med og motivere ældre borgere til at tage imod faldforebyggende tilbud, så bliver det nødt til at være med udgangspunkt i den enkelte borgers liv og værdier. Den kommunikation, der fungerer med én borger, fungerer måske slet ikke med en anden” ─ Lotte Evron, ph.d. og forsker

Derfor arbejder hun i sin forskning med seks faldtyper, som beskriver, hvordan ældre agerer i forhold til fald. Typerne kalder hun for atleten, skuespilleren, rationalisten, rebellen, englen og patienten.

Sønderborg Kommune skaber resultater

Ifølge Lotte Evron er der blevet arbejdet med faldforebyggelse de sidste 30 år. Men det er først inden for de seneste år, at man rigtig er begyndt at kunne se fremskridt.

Det skyldes blandt andet, at fem kommuner i 2013 begyndte at sætte kraftigt ind på faldforebyggelse i forbindelse med projektet “I sikre hænder”.

Sygeplejerske og ph.d. Lotte Evron præsenterer den nyeste forskning inden for faldområdet

En af de kommuner, der har haft stor succes med projektet, er Sønderborg Kommune. Ifølge Lotte Evron blev der her sat skarpt fokus på vigtigheden målrette kommunikationen mellem borgere og sundhedsprofessionelle.

Hun fortæller, at man begyndte at arbejde meget mere systematisk med faldforebyggelse ved at tage udgangspunkt i nogle konkrete redskaber ─ blandt andet cirkelpowerspillet, hvor de seks faldtypologier kommer i spil, registreringsskemaer, lommekort og så videre. “Og det har virkelig skabt resultater,” siger hun og uddyber:

“I Sønderborg Kommune har man systematisk målt og registreret fald i et helt område, og man har formået at reducere antallet af fald med 50 %. Og det er fordi, de har gjort en stor indsats” ─ Lotte Evron, ph.d. og forsker

Lotte Evron henvender sig  til to kvinder, der sidder blandt deltagerne. De arbejder som social- og sundhedshjælpere i Sønderborg Kommunes hjemmepleje. De gør en aktiv indsats i arbejdet med faldforebyggelse i hverdagen, og de inviteres til at fortælle om deres arbejde.

Redskaberne fungerer i praksis

Tina Marie Christiansen fra Sønderborg Kommune fortæller om cirkelpowerspillet. Det er et redskab, der giver overblik over, hvad medarbejderne skal være opmærksomme på, hvis en borger er i risikozonen for at falde.

“Det giver bare rigtig god mening at arbejde med cirkelpowerspillet, Lotte Evrons seks faldtyper, oversigtstavlen og det hele. Man får en meget bedre forståelse for den enkelte borger og kan meget lettere gå til ham eller hende”  ─ Tina Marie Christiansen, Social- og sundhedshjælper

Du kan læse mere om Lotte Evrons forskning ved at hente hendes ph.d.-afhandling her.

GUIDEN65 ─ en dialogplatform for hjælpemidler og velfærdsteknologi

Stifter af GUIDEN65, Sussi Bianco, præsenterer det nye tiltag – GUIDEN65/faldGUIDEN ─ en dialogplatform mellem slutbrugere/pårørende og kommuner/fagpersonale/virksomheder, som har til formål at give overblik over, hvilke hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger, der findes på markedet.

Sussi Bianco præsenterer GUIDEN65/faldGUIDEN ─ en platform med brugeranmeldelser af hjælpemidler og velfærdsteknologi

“Der findes et hav af forskellige hjælpemidler, og det kan være svært at finde ud af, hvad man skal vælge. Det kan være en langsommelig og besværlig proces som borger at få bevilliget et hjælpemiddel fra kommunen,” siger Sussi Bianco.

Social- og sundhedshjælpere, sygeplejersker og de andre deltagere, der arbejder med hjælpemidler i deres hverdag, kan genkende situationen. De ved, at udvalget af hjælpemidler er en jungle at navigere i. De ved, at det kræver tålmodighed at finde ud af hvilket hjælpemiddel, der passer bedst til den enkelte borger, og hvordan man kan skaffe det gennem kommunen.

Sussi Bianco forklarer, at det er her, GUIDEN65 kommer ind i billedet: “I GUIDEN65 arbejder vi ud fra et princip om, at hver eneste bruger skal have muligheden for selv at vælge, hvilke hjælpemidler, der passer bedst til lige netop dem. Vi giver brugerne overblik forskellige hjælpemidler på markedet. GUIDEN65 indeholder anmeldelser og erfaringer fra andre og er et rigtig godt supplement til beslutningsprocessen.” Hun uddyber:

GUIDEN65 er Trustpilot for hjælpemidler. Her kan man som bruger, fagperson eller pårørende lave anmeldelser af hjælpemidler, som andre kan læse og bruge til at vælge. Det er GUIDEN65′s mission at gøre information om velfærdsteknologiske løsninger lettilgængelig for slutbrugerne for at øge deres livskvalitet og selvhjulpenhed” ─ Sussi Bianco, GUIDEN65

GUIDEN65 er en kombination af produktanmeldelser, produktbeskrivelser og artikler om viden på sundheds- og velfærdsområdet.

Forskellige faglige baggrunde
Mange forskellige fagligheder var samlet til temadagen ─ SOSU-hjælpere, iværksættere, ergoterapeuter m.fl.

Nye alarmer kan være med til at forebygge fald

Sussi Bianco giver mikrofonen videre til Rasmine A. Rasmussen fra Sarita CareTech og Søren Viktor Nielsen fra CEKURA.

Med sig har Rasmine A. Rasmussen Sarita CareTechs produkt ─ Sarita Perlen ─ en faldalarm, som er integreret i det populære smykke fra 30’erne: brochen.

“Perlen fungerer som et direkte led mellem plejere og borgere. Formålet med den er, at den skal understøtte en selvstændig livsstil uden at gå på kompromis med trygheden og æstetik” ─ Rasmine A. Rasmussen, Sarita CareTech

Du kan finde Sarita Perlen her på GUIDEN65

Sarita CareTech har indgået et samarbejde med CEKURA ─ en virksomhed, der tilbyder forskellige former for tryghedsløsninger afhængig af den enkeltes behov. Søren Viktor Nielsen fra CEKURA fortæller:

“Når du trykker på alarmen, kommer du i forbindelse med CEKURA Tryghedscenter. Her sidder medarbejderne klar til at hjælpe, uanset om du har brug for en ambulance, din hjemmeplejer, eller en at tale med i en svær situation”  ─ Søren Viktor Nielsen, CEKURA

Rasmine A. Rasmussen og Søren Viktor Nielsen fortæller, at samarbejdet mellem Sarita CareTech og CEKURA går ud på at skabe en faldforebyggende totalløsning, hvor både Sarita Perlen og CEKURAs Tryghedscenter indgår. En af begrundelserne for samarbejdet er, at begge virksomheder ønsker at støtte op omkring kommunernes sundhedsforebyggende arbejde.

Faldalarmen eLea™ ─ giver tryghed hos borgere i eget hjem

Maja Gro Lilsig fra Welldana Innocare præsenterer eLea, som er en sensorbaseret faldalarm i et enkelt og stilrent design, der installeres i borgerens eget hjem.

præsentation af elea
Maja Gro Lilsig introducerer sensorteknologien eLea

Maja Gro Lilsig forklarer, at eLea fungerer som både faldalarm og til at holde øje med, om borgerens aktivitetsmønster ændrer sig. For eksempel om borgeren åbner/lukker køleskabet, går ind og ud fra badeværelset, bliver meget passiv i løbet af dagen mm. På den måde kan sundhedsfagligt personale opdage ændret adfærd, der indikerer øget faldrisiko.

Hun uddyber, at løsningen er meget velegnet til brug i hjemmeplejen. Den kan give tryghed for den hjemmeboende borger, der ved, at nogen vil opdage det, hvis der sker et fald ─ også hvis borgeren for eksempel besvimer ved faldet.

“eLea er ikke en ting, man skal huske at tage på. Den hænger bare i boligen og sikrer, at der bliver alarmeret, hvis borgeren falder eller bliver passiv” ─ Maja Gro Lilsig, Welldana Innocare

Læs meget mere om sensorteknologien eLea i GUIDEN65′s produktbeskrivelse

Tag på virtuel cykeltur med familie og venner ─ 4Mvideo

Erik Johannsen er næste mand til at præsentere sin løsning, 4Mvideo ─ et videocykelsystem til ældre. “4M står for Mere Motion Med Motivation,” forklarer Erik Johannsen og uddyber: “Det er et videobaseret motionssystem, hvor ældre kan tage på virtuelle cykelture med familie og venner.

cykelvideo præsentation
Erik Johannsen fra 4Mvideo præsenterer sin løsning ─ indendørs videocykling for ældre

Erik Johannsen fortæller, at systemet er udviklet til at kunne bruges sammen med en almindelig motions- eller sofacykel, hvis man allerede har sådan en. Med en bevægelsessensor monteret på pedalarmen og 4Mvideo-appen på en tablet-computer, kan man videocykle til hyggelige ture i skoven. Det er et alternativ til cykling i det fri, hvis vejret, balancen eller kroppen driller.

“Når man cykler, afspilles en video i takt med pedaltrådet. Det kan være offentlige ture fra land- og byområder i Danmark, eller man kan se private cykelvideoer, som er optaget af ens egen familie og venner. På den måde bliver det sjovere og mere socialt at cykle indendørs” ─ Erik Johannsen, 4Mvideo

CrossWALKER er den nye generation af rollatorer

Erik Johannsen giver bolden videre til næste oplægsholder, Birgitte Vangsgaard fra HumanWalking. “Prøv at rejse jer op, tage hænderne bag ryggen og gå frem og tilbage,” starter hun ud med at sige til de andre deltagere.

Deltagerne vandrer lidt akavet rundt i lokalet med armene på ryggen, hvorefter Birgitte beder dem om at lade deres arme svinge med i takt med benenes bevægelse. “Det føles mere naturligt, gør det ikke?” Det bliver deltagerne hurtigt enige om.

Birgitte human walking
Birgitte Vangsgaard præsenterer CrossWALKER ─ den nye generation af rollatoren

Hun stiller sig bag sit produkt, CrossWALKER, og går frem og tilbage med den foran de andre deltagere. “CrossWALKER er en ny og særlig type rollator, hvor ikke kun benene, men også armene er i bevægelse,” siger hun og fortsætter:

“CrossWALKER understøtter den naturlige måde at gå på. Den klassiske rollator er kendt ved at låse overkroppen i en foroverbøjet stilling, mens CrossWALKER holder kroppen oprejst og opretholder en naturlig gangfunktion. Den bevæger og træner hele kroppen, mens man går” ─ Birgitte Vangsgaard, HumanWalking

Selvom du ikke kan gå ét skridt, kan du godt træne

Birgitte Vangsgaard afslutter sin præsentation og overlader mikrofonen til Carsten Lemche, ejer af LEMCO Rehab & Fysio. Med sig har han sin patenterede Smartstol og sin Combi Bike Plus træningscykel.

Han forklarer, at Smartstolen er et møbel skabt til gangbesværede. Stolens overdel kan nemt skydes ind til bordet, selvom brugeren kun dårligt kan bevæge kroppen.

Combi Bike Plus cyklen er en træningscykel, der kan bruges fra en stol eller kørestol. “Den er banebrydende,” siger Carsten Lemche og uddyber, at cyklen har indbygget BEAT teknologi, som sikrer en glidende bevægelse, og at du ikke går i stå, selvom du ikke kan gå et skridt.

Carsten Lemche fortæller om sin træningscykel, Lemco Combi Bike Plus

“Kom op og prøv den,” opfordrer han de andre deltagere til. Og de, der prøver cyklen, er positivt overraskede over, hvor godt den fungerer, og hvor let den er at bruge.

“Cyklen koster 20.000 kr. ─ det er kun en fjerdedel af et hoftebrud,” siger Carsten Lemche med et glimt i øjet og understreger dermed, at han går all-in i kampen for faldforebyggelse.

Tilbage til Aarhus med en god fornemmelse i kroppen

Carsten Lemche bliver sidste mand til at præsentere en løsning. Herefter er der mulighed for at kigge nærmere på teknologierne og stille spørgsmål til de forskellige oplægsholdere.

Det bliver tid til at runde eventet af, og det står GUIDEN65′s Sussi Bianco for. Efter lidt networking er hun klar til at køre tilbage til Aarhus, og hun tager afsted med en god fornemmelse i kroppen:

Som en virksomhed, der samarbejder med det offentlige, er dagens arrangement både lærerigt og udfordrende. Det en gave, at så mange forskellige faggrupper fra kommunerne i Syddanmark har valgt at møde op og dele deres erfaringer og målsætninger med os og hinanden” ─ Sussi Bianco, GUIDEN65

GUIDEN65 siger tak til de inspirerende oplægsholdere og til de engagerede og debatlystne deltagere for en meget spændende og lærerig dag.

Oplægsholdere på temadagen om faldforebyggelse
Oplægsholderne på event om faldforebyggelse

Kilde: I sikre hænder

Scroll to Top
Scroll til toppen