Nedsat syn, hørelse …og demens

Ny forskning viser, at “dobbelt sanse svækkelse” (herefter: DSS)—d.v.s samtidig nedsat syn og hørelse—øger risikoen for demens betydeligt. Det gode er, at nedsat syn og hørelse er noget, man kan gøre noget ved.

1. Nedsat syn og hørelse øger risiko for demens

Læsning med lupMange undersøgelser igennem adskillige år har fastslået, at syns- og hørenedsættelse er individuelle risikofaktorer for udviklingen af demens, men det er først for nyligt, at forskere har påvist, hvor meget større denne risiko er, hvis en person har begge disse nedsatte funktioner samtidigt!

Da vurderingen af syn og hørelse i ældre mennesker kan være en indikator for udviklingen af demens og Alzheimer’s, er behandlingen af disse sansenedsættelser af stor betydning for den individuelle—og for samfundet.

2. Syn og hørelse bliver dårligere

Generelt set har 33% af personer over 70 år nedsat hørelse og 18% har synsnedsættelse. Det forhold, at disse nedsatte funktioner forværres med alderen, har fået forskere til at undersøge, om de er resultat af nogle af de samme processer, som forårsager udviklingen af demens. Sådanne sammenhænge har været uklare i tidligere undersøgleser.

3. Studie om syn, hørelse og demens

De seneste undersøgelser involverede mere end 2,000 personer over 75 år ved forsøgets start og varede i 8 år.
72% af dem havde ikke tegn på syns- eller hørenedsættelse; 15% havde nedsat synsfunktion; og 8% havde nedsat hørelse. Der var kun 5%, som havde DSS. Af disse ca. 100 personer, var langt de fleste mænd, og de var ofte rygere og drak alkohol.
Ingen af personerne havde, eller havde kun i begrænset omfang, tegn på demens. Man anvendte både selv-rapporterede data vedr. syn og hørelse samt data fra fysiske undersøgelser af personerne.

4. Fordoblet risiko for demens

Sandsynligheden for udvikling af demens i 8-års perioden var
– 14% for de personer, som ikke havde nedsatte funktioner
– 17% for de personer, som havde enten syns- eller hørenedsættelse
– 29% for de personer, som havde DSS ved begyndelsen

Sammenholdt med personer uden syns- og hørenedsættelse, havde personerne med DSS ca. dobbelt så stor en risiko (100 øget risiko) for at udvikle demens. Forsøget viste tillige, at personer med DSS havde 112% øget risiko for at udvikle Alzheimer’s.
Det er interessant at bemærke, at risikoen kun i begrænset omfang kunne relateres til graden af syns- eller hørenedsættelse.

Personer med DSS har en 100% øget risiko for at udvikle demens og 112% øget risiko for at udvikle Alzheimer’s.

5. Vigtigt at afhjælpe syns- og høreproblemer

Der skal flere forsøg til, for mere præcist at fastslå rollen af syns- og hørenedsættelse i udviklingen af demens, men forsøget viser, at forskellige behandlinger af syns- og hørenedsættelse i den ældre del af befolkningen —for eksempel operationer, hjælpemidler/proteser så som briller og høreapparater, kan have en positiv indvirkning på udvikling af demens.

I lyset af den store belastning demens-sygdommen vil have på samfundet i de næste 25-30 år, og med den stadigt aldrende befolkning, er det oplagt, at der kan vindes meget ved at adressere disse problemer på så tidligt et tidspunkt som mulig.

Det er ikke ofte, at løsningerne til alvorlige problemer og lidelser kan være så simple. Udskyd ikke en undersøgelse af dit syn og hørelse—og gør noget ved det, hvis du har selv mindre nedsatte funktioner.

Noter:

Denne artikel er baseret på oplysninger fra University of Washington Alzheimer’s & Dementia; artikel om “Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring.

Se også GUIDEN65 artikel om nedsat hørelse her.

Se endvidere GUIDEN65’s artikel arkiv med artikler om mange andre aspekter af demens.

 • Brugervenlighed
 • Instruktion
 • Opstart
 • Design
 • Holdbarhed
 • Service
 • Pris/kvalitet
 • Øget selvstændighed
 • Øget livskvalitet
Brugeranmeldelse
 • Brugervenlighed
  Sender

  Hvor let er hjælpemidlet at bruge? (1 stjerne er dårligst, 5 stjerner er bedst)
 • Instruktion
  Sender

  Hvor god er den instruktion, du har fået? F.eks. gennem brugermanualen, videovejledning, mundtlig instruktion m.m.
 • Opstart
  Sender

  Hvor let er det at starte med at bruge hjælpemidlet?
 • Design
  Sender

  Kan du lide udseendet?
 • Holdbarhed
  Sender

  Bliver det hurtigt slidt, eller går det nemt i stykker?
 • Service
  Sender

  Er det nemt nok at få hjælp, hvis der opstår problemer med hjælpemidlet?
 • Pris/kvalitet
  Sender

  Stemmer hjælpemidlets kvalitet overens med det, du betalte for det?
 • Øget selvstændighed
  Sender

  I hvor høj grad mener du, at hjælpemidlet bidrager til mere selvstændighed?
 • Øget livskvalitet
  Sender

  I hvor høj grad mener du, at hjælpemidlet bidrager til at øge livskvalitet?
Bedømmelse af kommentarer 0 (0 Gæstevurderingerne)
Scroll til toppen