Hvordan man undgår vægttab hos demente

Hvis du er pårørende til en person med demens, har du med stor sandsynlighed oplevet, at måltider kan være en næsten uoverkommelig udfordring. Vægttab er næsten uundgåeligt. Sørger man for støtte og ro, er der større chance for at bevare madlysten og undgå vægttab hos demente.

Hvorfor holder man op med at spise?

Næsten alle mennesker med demens oplever et større vægttab. Ofte hænger det sammen med, at den demente glemmer at spise, ikke føler sig sulten længere eller måske ikke kan forstå, hvorfor man skal spise. Derudover hænger det sammen med, hvor langt fremskreden demenssygdommen er.

“Demenssygdomme kan påvirke appetitten, så man ikke føler sult eller glemmer at spise. ” – Sundheds- og Ældreministeriet

 

Udover at personer med demens kan glemme hvornår og hvorfor, de skal spise, kan de også glemme hvordan. Så selv det at bruge kniv og gaffel, bliver på et tidspunkt en udfordring.

Mind den demente om måltiderne

Der findes meget nemme måder at få personer med let demens til at spise. Ofte er det nok at minde personen om det og så vil han eller hun finde det rimelig naturligt at spise. Det gælder også selvom de ikke er klar over, at de er sultne.

Du kan ikke altid være i nærheden, når du er pårørende til en dement og det behøver du heller ikke være. Hvis du gerne vil hjælpe den, du er pårørende for med at huske at spise, kan du for eksempel investere i hjælpemidler. Her kan en elektronisk kalender eller andre former for huskesystemer være en god løsning.

Huskesystemer kan være med til at gøre en person med demens selvhjulpen i længere tid og deres øge livkvaliteten. I artiklen her, kan du finde mere information om huskesystemer.

Hjælp med maden

Det at få hjælp til at spise, kan have stor betydning på for hvor meget personer med demens indtager i løbet af en dag. Derfor et også en måde at holde vægten oppe på. Alt efter hvor langt i sygdomsforløbet man er, kan hjælp til maden være flere ting.

Personer, der er tidligt i demensforløbet, skal måske have hjælp til at huske at spise. Det vil sige, at de skal mindes om at det er tid til mad eller hvad mad er. Personer, der er mere påvirket af demens, oftere skal have fysisk hjælp til at spise. For eksempel ved at de kigger på mens du spiser eller, at du opmuntrer dem til at spise et fælles måltid.

Støtte og madro er afgørende for succes

“De fysiske og sociale rammer for måltidet kan have betydning. Støjende, urolige eller utrygge omgivelser kan ødelægge appetitten, hvorimod en god og hyggelig stemning omkring måltidet kan stimulere appetitten” – Sundheds- og Ældreministeriet

Rammerne omkring et måltid er vigtige for personer med demens. Hvis de befinder sig i meget støjende eller utrygge omgivelser, kan den demente miste appetitten. Stille og hyggelige omgivelser kan derimod hjælpe med at øge lysten til at spise. Derfor kan det også betale sig at give personen tid til at spise. Det betyder, at han eller hun ikke kommer til at føle sig stresset.

Alkohol og demenssygdom

De fleste ved, at alkohol har dårlige egenskaber. Det er også derfor, Sundhedsstyrelsen anbefaler at raske personer holder sig under 7 genstande om ugen for kvinder og 14 genstande for mænd. Anbefalingen til personer med demens er en anden.

Det kan nemlig være mere skadeligt for en person med demens at drikke end for en rask person fordi hjernens funktion allerede er svækket på grund af demenssygdom. Derfor bliver en dements hjerne mere påvirket af alkohol end en rask persons. Det betyder, at man som person med demens helst skal undgå alkohol.

Tag en snak med lægen

Snak altid med en person med sundhedsfaglig baggrund, hvis du har spørgsmål eller ønsker om at ændre kosten for en person med demens.

Denne artikel indeholder råd til, hvordan man sørger for, at oplevelsen af et måltid har positiv indflydelse på at undgå vægttab hos demente. Derudover nogle enkelte råd på baggrund af Sundheds- og Ældreministeriets anbefalinger.

Du kan læse om andre ting, der spiller ind på livskvalitet når man har demens i artiklen Hvordan klarer jeg mig selv med demens. Se endvidere GUIDEN65’s artikel arkiv med artikler om mange andre aspekter af demens.

Kilder

Nationalt Videnscenter for Demens

Sundheds- og Ældreministeriet

 

Scroll to Top
Scroll til toppen