Demens og bevidsthed

Bevidstheden hos personer med demens er ikke væk

“Er der nogen hjemme?”
Når vi står i den ulykkelige situation, at et familiemedlem har fremskreden demens, spørger vi ofte os selv: ”Er der nogen hjemme” – underforstået: “bag den tomme skal.” Nedenfor besvares dette med et utvetydigt, Ja!

Hvad er bevidsthed?

Vores bevidsthed har været genstand for utallige filosofiske betragtninger i de sidste par tusinde år. Og bevidstehed har været genstand for intens forskning, siden Sigmund Freud omkring 1900 gav psykoanalysen/psykologien en plads ved siden af store forskningsområder som fysik, kemi og biologi.

Fremragende forskere inden for mange felter går, efter undertegnedes vurdering, galt i byen, når det forsøger at definere og afdække, hvad bevidsthed er – og endnu mere: Hvor vi kan finde den?

Meget kort sagt: Man ved ikke helt, hvad bevidsthed er, men disse forskere er sikre på, at man en dag (snart?) vil finde den “et eller andet sted i hjernen.”

Det er en meget bekymrende konklusion, som vi vil se nærmere på.

Hvad bevidtshed ikke er

Lad os først fastslå, at “bevidsthed” ikke er et fysisk fænomen! Derfor kan man ikke “finde” bevidstheden – i hjernen eller noget andet sted!

Når vi ser hjernebølger og anden aktivitet ved en MRI scanning, er det ikke et billede af vores tanker eller af “bevidstheden.” I stedet ser vi et billede af, hvordan hjernen, arbejder i en given situation, dvs hvilke hjerneceller der er involverede i udvekslingen af elektriske impulser, når man gennemfører en givet aktivitet (inkl. tankevirksomhed).

Det fører til den vigtige konklusion, at man ikke mister bevidstheden, når man “mister bevidstheden” ved for eksempel at slå hovedet imod noget hårdt.

Når man “mister bevidstheden,” mister man ikke bevidstheden!

Det rejser spørgsmålet: Hvad er det så, “man mister?”

Hjernen og bevidstheden – to forskellige ting

Svaret er faktisk enkelt: Hjernens mister evnen til at arbejde!

De tanker vi gør os (vores interne dialog), er et resultat (output) af hjernens bearbejdelse af bevidsthedens indhold (input). Hjernen virker på samme måde, som et lysbilledapparat, som omdanner et digitalt input (svarende til bevidstheds-input) til et visuelt output (billedet på skærmen). Hverken mere eller mindre.

Hvad har det med demens at gøre?

Der er mange dybsindige og fascinerende aspekter af dette koncept af bevidstheden (se fodnote). Et af dem – og i denne sammenhæng, det vigtigste – er, at det er hjernens manglende evne til at bearbejde input fra bevidstheden, som gradvis går tabt, når en person får demens/Alzheimer’s. Det er ikke et tab af bevidsthed!

Et andet, tilsvarende aspekt er, at når “vi glemmer noget,” er det hjernens adgang til bevidsthedens hukommelsesindhold, som er nedsat. Det vil sige: Hukommelsesindholdet (bevidstheden) er der stadigvæk. Det er fysiske ændringer i hjernen, som gradvis nedsætter dens evnen til at bearbejde indholdet.

Hvorfor er det så vigtigt?

Konsekvensen af dette er, at svaret på spørgsmålet om der “er nogen hjemme,” når vi taler om en person med fremskreden demens/Alzheimer’s, er, “Ja! Der er nogen hjemme.” Og det er den samme bevidsthed, som før personen fik demens!

En person med fremskreden demens/Alzheimer’s har den samme bevidsthed, som personen havde før han/hun fik demens!

Denne viden gør det ikke mindre tragisk at se en person glide væk fra én. Snarere tværtimod.

Det giver personer i patientens omgivelser en særlig forpligtelse til at nytænke problematiken om, hvorvidt det “kan betale sig at besøge min far/mor, “for han/hun kan jo ikke huske, hvem jeg er og kan ikke huske, jeg lige har været der.”

Vis en person med demens at han/hun ikke er alene

Besøg er ofte noget af det, vi frygter mest. Men vi skal huske, at selvom den bevidsthed, “som er hjemme” ikke kan give udtryk for det, så føler personen at besøget er en værdifuld oplevelse. Vi ved, alle har positive biologiske reaktioner (i hjernens amygdala og på celle- og hormonplanet), når vi er sammen med personer vi holder af. Det er ikke anderledes for en person med demens.

Vigtigheden heraf blev fastslået i en undersøgelse for nylig, som viste, at for mennesker med demens er omgivelsernes (negative) reaktioner på at de glemmer værre end selve det at glemme.

For mennesker med demens er omgivelsernes (negative) reaktioner på det at de glemmer, værre end selve det at glemme.

Værdighed i behandlingen

Det kan være svært at sætte sig ind i. Men det lærer os, at personer med demens skal behandles med værdighed og gives en fornemmelse af, at vi holder af dem, at de ikke er alene, og så videre.

Det er bestemt en meget stor og vanskelig opgave. Men den er værd at gennemføre.

Læs også oversigtsartiklen: Hvordan kan demens forebygges eller udskydes.

Læs også: At være pårørende til en person med demens .

*) Note: Det vil kræve en lang og temmelig kompliceret forklaring og dokumentation at gennemgå dette i detaljer – og forståelsen heraf er ikke hensigten med denne artikel. Læs, for eksempel: Ordinary People, Extraordinary Experiences.

 • Brugervenlighed
 • Instruktion
 • Opstart
 • Design
 • Holdbarhed
 • Service
 • Pris/kvalitet
 • Øget selvstændighed
 • Øget livskvalitet
Bruger Anmeldelse
 • Brugervenlighed
  Afsendelse

  Hvor let er hjælpemidlet at bruge? (1 stjerne er dårligst, 5 stjerner er bedst)
 • Instruktion
  Afsendelse

  Hvor god er den instruktion, du har fået? F.eks. gennem brugermanualen, videovejledning, mundtlig instruktion m.m.
 • Opstart
  Afsendelse

  Hvor let er det at starte med at bruge hjælpemidlet?
 • Design
  Afsendelse

  Kan du lide udseendet?
 • Holdbarhed
  Afsendelse

  Bliver det hurtigt slidt, eller går det nemt i stykker?
 • Service
  Afsendelse

  Er det nemt nok at få hjælp, hvis der opstår problemer med hjælpemidlet?
 • Pris/kvalitet
  Afsendelse

  Stemmer hjælpemidlets kvalitet overens med det, du betalte for det?
 • Øget selvstændighed
  Afsendelse

  I hvor høj grad mener du, at hjælpemidlet bidrager til mere selvstændighed?
 • Øget livskvalitet
  Afsendelse

  I hvor høj grad mener du, at hjælpemidlet bidrager til at øge livskvalitet?
Kommentarer Bedømmelse 0 (0 anmeldelser)
Scroll til toppen