Kommunale services

Har du nok kendskab til din kommunes services, og til hvordan du kan få hjælpemidler? Her er nogle af ting du skal vide, for at din oplevelse af kontakten til kommunerne bliver bedst mulig.

Kommunernes udfordringer

Kommunerne står over for store udfordringer i de kommende år. Én af de vigtigste er at imødekomme behovet for services i den hastigt voksende ældrebefolkning.

Ifølge Danmarks Statistik er andelen af ældre i samfundet – defineret som personer over 65 år – vokset betydeligt i de seneste ti år og vil stige i mange år fremover. Der er idag ca. 1.14 millioner i denne gruppe (19,6% af befolkningen) og i 2030 vil der være ca. 1.62 millioner ældre (22,4%). I hver femte af landets kommuner, vil ældrebefolkningen udgøre mere end 30% af befolkningen i 2030.

Trends

Det er på mange måder en stor udfordring for kommunerne, og den spiller samtidig en stor rolle i stigningen i sundhedsomkostningerne. Som bekendt går mere end tre-fjerdedel af de samlede omkostninger i sundhedsvæsenet til den ældste del af befolkningen. Omkostninger til faldulykker og demens er en stor del heraf (mere end 40 mia DKK om året på landsplan).

Denne udvikling finder sted samtidig med en anden – omend positiv – trend i ældrebefolkningen: De ældre ønsker i stigende grad at være selvstændige og uafhængige, så længe de kan. Selvom både kommuner og de ældres pårørende er glade for denne udvikling, er de også nervøse for, om de ældre nu også kan klare sig på egen hånd. Og det hænger meget sammen med om de kan få den hjælp og de hjælpemidler, de har behov for.

Kommunernes rolle

Det placerer kommunerne i en vigtig rolle og giver dem et særligt ansvar. Deres overordnede mål er at sikre, at den enkelte borger kan fastholde et godt, sundt, og trygt liv på egne præmisser, selv når sygdom, kroniske lidelser, og andre udfordringer begynder at stille sig i vejen for den livsførelse, de har vænnet sig til genne årene.

Lovgivningen siger klart:
Du har ret til hjælp, og du kan også vælge selv.

Det er en lovfæstet ret, at borgere med behov kan få denne hjælp af kommunerne. Og dermed har kommunerne præcis det samme mål som borgerne selv: At finde den rigtige støtte og den hjælp, der passer bedst til den enkeltes behov for hurtigst muligt at genvinde eller finde frihed/selvhjulpenhed.

Det er en opgave, som kræver et godt samarbejde mellem borgere og kommuner. For at sikre dette, kan kommunerne professionelle medarbejdere (fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, m.fl.) hjælpe med at finde det helt rigtige udstyr, inklusive nye teknologiske produkter, der passer til individuelle behov og præferencer.

GUIDEN65’s rolle

Og det er også her GUIDEN65 kommer ind i billedet. GUIDEN65 er en platform for vidensdeling om hjælpemidler og velfærdsteknologi mellem borgere, kommuner og de virksomheder, som producerer udstyr og hjælpemidler. Borgernes direkte adgang til viden på GUIDEN65 kan hjælpe dem med at forvalte deres lovfæstede “frie valg” i fritvalgsordningen.

Det betyder, at borgerne selv kan vælge en leverandør af et hjælpemiddel, når dette er blevet tildelt af kommunen. På GUIDEN65 kan borgerne nemt finde produkter, som passer til deres situation. De kan også læse andre brugeres vurderinger af produkterne, se om prisen passer dem (hvis de selv vil købe produktet), og træffe deres valg på dette grundlag.

Så langt, så godt.

Kend reglerne

Der er dog en hel del regler og lovgivning omkring dette. For at borgerne ikke oplever misforståelser eller oplever, at man ikke kan få den hjælp, man troede, man havde ret til, anbefales det at forberede sig på henvendelsen til kommunerne ved at læse herom på borger.dk eller socialstyrelsen.dk.

Her skal man især lægge mærke til,

– hvad der forstås ved et hjælpemiddel
– hvad der forstås ved et forbrugsgode
– hvad der er (eller ikke er) gratis
– hvad der kan opnås tilskud til
– hvad der forstås ved frit valg og retten til oplysning herom

Alle parter i dette raffinerede system vinder, hvis borgerne er velinformerede om de produkter og services, som kommunerne har mulighed for at støtte dem med.

Læs også: Du har ret til at vælge dine hjælpemidler; Hvad er en moderne hjælpemiddelcentral; Hvor finder jeg hjælpemidler

Kilder: borger.dk og socialstyrelsen.dk.

 • Brugervenlighed
 • Instruktion
 • Opstart
 • Design
 • Holdbarhed
 • Service
 • Pris/kvalitet
 • Øget selvstændighed
 • Øget livskvalitet
User Review
 • Brugervenlighed
  Sending
 • Instruktion
  Sending
 • Opstart
  Sending
 • Design
  Sending
 • Holdbarhed
  Sending
 • Service
  Sending
 • Pris/kvalitet
  Sending
 • Øget selvstændighed
  Sending
 • Øget livskvalitet
  Sending
Comments Rating 0 (0 reviews)
Scroll til toppen