Sex, intimitet, og demens Part III

Ældre person med demens

Sex, intimitet, og demens i forskellige faser af livet kan være kompliceret nok, men når det bliver en del af hverdagen for et par (eller en enlig), står man overfor problemer og behov for tilpasninger, man ikke er forberedte på. Ikke nok med det: Sex, intimitet, og demens er hver for sig svære at diskutere; sammen er de næsten umulige – men ikke desto mindre nødvendige.

Nedenfor diskuteres nogle af de emner, alle parter skal være forberedte på og tage stilling til.

Denne artikel er er en fortsættelse af emnerne i Part I og Part II.

Part III

 

9. Samtykke to seksuelle forhold

Enhver partner – indenfor eller udenfor et ægteskab – har retten til at sige nej til seksuelle aktiviteter. Men når det drejer sig om en partner med demens, har vi endnu ikke fuldt ud forstået, om (og i hvilket stadie af demens) man mister retten til at sige ja.

Begge parter i et forhold skal ifølge loven give samtykke til at have sex. Samtykke er baseret på, at det er afgivet uden tvang, og at personen er fuldt bevidst om beslutningen. Problemet er naturligvis, at det ikke altid er klart, om en dement person er fuldt bevidst om afgivelsen af samtykke. Det er et betydeligt problem, som alle involverede skal være meget opmærksomme på. Normalt er kriteriet for, om en person er fuldt bevidst om sit samtykke, at han eller hun:

– mental kapacitet til at forstå informationen (“invitation” til sex) godt nok til selv at træffe beslutningen
– er bevidst om informationen længe nok til at være i stand til at tage beslutningen
– kan kommunikere beslutningen ved tale, tegnsprog, eller kropssprog (inkl. at nikke, at blinke med øjnene, eller klemme med hånden).

– accept eller ikke accept

I nogle tilfælde kan det se ud, som om en dement person passivt accepterer en “invitation” til sex ved at give minimal tilbagemelding. Nogle partnere kan føle sig skyldige, hvis det ikke er klart for dem, om den demente person ønsker at have sex. Dette er et kompliceret etisk og juridisk problem, som man skal være opmærksom på — og som måske kræver faglig rådgivning.

Hvis en person med demens ikke kan udtrykke sine ønsker, er det vigtigt, at partnerne lærer de ikke-verbale tegn at kende, og at de holder sig tilbage ved ethvert tegn på tøven.

At have demens betyder naturligvis ikke, at en person altid mangler evnen til at træffe sine egen beslutninger eller forstå konsekvenserne af dem. Men evne er altid knyttet til en specifik situation. En person kan, for eksempel, mangle evnen til at træffe beslutninger vedrørende økonomi eller hvilken medicin, han eller hun skal tage, men kan udmærket være i stand til selv træffe beslutninger om at tage et bad eller lave mad. I seksuelle situationer er det primære, afgørende kriterium, om den demente person er klar over identiteten af den person de er sammen med, og om personen klart kan sige fra eller udtrykke sine ønsker på anden vis.

10. Hver man har mistanke om misbrug

Hvis du har mistanke, om din partner eller en anden person, du kender, kan være udsat for misbrug af emotionel eller fysisk karakter, er det vigtigt at bringe dette til myndighedernes/politiets kendskab. Seksuel misbrug af enhver art er en kriminel handling, og myndighederne bør inddrages.

Overgreb og aggressiv seksuel adfærd forekommer relativt sjældet, og det er vigtigt at understrege, at de ikke sker hyppigere hos mennesker med demens – og endda ikke ved alle former for demens – end i alle andre grupper oaf mennesker. Men situationerne kan være meget forskellige, og de bør derfor behandles derefter.

Seksuel misbrug kan komme til udtryk i mange former, fra vold eller overmagt til forsøg på at tvinge en person til at se pornografi. Tal eventuelt med en fagperson om det – men gør det (som altid når det drejer sig om andres seksualliv) på en måde, som tager hensyn til alle parters privatliv og værdighed. Der er også støtte at hente i Alzheimer Foreningen eller Hotline for Misbrug (se ‘Nyttige Organisationer” nedenfor).

– søg hjælp

De personer, du måtte involvere, vil i sådanne tilfælde vurdere om parterne:

– er komfortable i deres forhold
– optræder inden for rammerne af deres værdinormer
– er villige og i stand til at give samtykke til seksuelle aktiviteter

11. Indgåelse af nye forhold

Personer med demens er stadig i stand til at indgå nye og intime forhold. Familie, og især børn af personer med demens, kan often føle ubehag ved at erkende, at de stadig har seksuelle behov. Men familien skal undlade at blande sig i denne situation, hvis personen virkelig ønsker at indgå i et nyt forhold, og det ikke er til skade for nogen parter. Så længe den demente person har mental kapacitet til at træffe sådan en beslutning, er det vigtigt at respektere personens ønsker (se “Samtykke til seksuelle forhold” ovenfor).

– vis respekt

Det er et tema med mange variationer. Der er  mange positive og livsbekræftende eksempler på, hvordan personer med demens forelsker sig og flytter sammen (på plejecentre) – også selvom de stadig har ægtefæller. Det “modsatte” kan også være tilfældet: At en person finder en kæreste, selvom ægtefællen med demens stadig er i live.  Det er aspekter af utroskab, vi normalt ikke er konfronteret med, og som kræver stor takt, forståelse, og medmenneskelighed at håndtere. Det er for nogen endda et spørgsmål, om det overhovedet er utroskab. Det er vigtigt, at alle parterne i disse forhold bliver behandlet med værdighed og respekt, og at den demente person ikke bliver taberen på grund af hans eller hendes situation. Det kan være en god ide, at have en uvildig rådgiver til at lede parterne igennem sådanne situationer.

– vær opmærksom på vanskeligheder

Men vanskeligheder kan opstå. For eksempel, det kan være, at personen med demens bliver udnyttet af andre mennesker, som har fina

nsielle motiver. Det kan ske, hvis en tidligere partner (efter forholdets ophør) fortsætter med at varetage den demente persons interesser. Det er derfor vigtigt, at involverede personer inddrager råd fra en uvildig trediepart, som kan etablere en dialog om, hvad parterne ønsker.

12. Bevarelse af sunde forhold

Et liv med demens er en udfordring, både for den demente person men også for hans eller hende partner, især

på et tidligt stadie af tilstanden. Der er imidlertid meget, man kan gøre for at bevare et positive forhold.

Separate sociale aktiviteter er nyttige, men det samme er kreative aktiviteter, som begge parter kan deltage i sammen. Begge dele fremmer følelsen af selvværd. Deltagelse i aktiviteter som par eller anden familieenhed kan også hjælpe demente personer med at fokusere på de positive aspekter af forholdet. Det kan være simple ting som at lave et fotoalbum sammen, lytte til musik og se film sammen, deltage i en social gruppe i nabolaget, eller tage på udflugter sammen.

– hav diskussioner

Det er også vigtigt, at begge parter har rigelig støtte og hjælp i tilpasningsfasen. Hvis man er bekymret eller oprevet over et eller andet, bør det diskuteres med:

– familie og venner – vælg dem, som forstår situationen
– en læge, social rådgiver, eller hjemmeplejer kan som oftest forklare de ændringer, parterne går igennem
– en terapeut/psykolog – få en henvisning fra en læge til en terapeut/psykolog
– en ‘helpline’ rådgiver – se nyttige organisationer nedenfor –  kan give information og råd og evt. pege på andre organisationer, hvor man kan få hjælp
– en støttegruppe – hvis man er den, som tager vare på en dement person, kan det være en god ide selv at søge hjælp hos andre, som er bekendte med situationen.

13. Sundhed og seksualitet

Sundhedsproblemer og medicin kan have en effekt på seksuel aktivitet og tilfredsstillelse. Hvis en af parterne lider af smertefuld slidgigt, kan en fysioterapeut foreslå måder, hvorpå sex kan dyrkes mere komfortabelt. Hvis en af parterne har haft en nylig operation eller hjerteproblemer, bør man søge en læges råd, inden man starter med at have sex igen. Det kan være, vedkommende med sådanne problemer har brug for en ventetid.

Seksuelt aktive mennesker er – uanset alder – udsatte for smitte med kønssygdomme. Faktisk er risikoen større for ældre personer. Ethvert tegn på usædvanligt kløe, ubehag, udflåd, vabler, pletter eller knuder omkring kønsorganerne bør checkes af din læge. Man skal være opmærksom på, at mange mennesker kan have kønssygdomme uden at have tegn derpå, og det derfor skal anbefales, at man bliver testet, hvis man har ubeskyttet sex med andre end éns langtidspartner. God sex hygiejne er kritisk i alle aldre.

Enhver, som starter et nyt seksuelt forhold, bør have en åben snak om sikker sex. Tal med en læge eller opsøg information via andre sundhedskilder som en start på sådanne samtaler.

 

Bemærk:

Denne artikel er en fortsættelse af Part I og Part II. Den er også ledsaget af artiklen “Sex og Demens – Introduktion” og “Sex eller ikke sex,” som læserne kan finde på GUIDEN65-siderne og i bogen Demensliv.

Læs også oversigtesartiklen: Hvordan kan demens forebygges eller udskydes.

Se endvidere GUIDEN65’s artikel arkiv med artikler om mange andre aspekter af demens.

Nyttige kontakter/organisationer

DemensLiv
Alzheimerforeningen
Foreningen Sex & Samfund
Sexologisk Klinik på Rigshospitalet
SEXefter50 webside
Videnscenter For Demens

 

 • Brugervenlighed
 • Instruktion
 • Opstart
 • Design
 • Holdbarhed
 • Service
 • Pris/kvalitet
 • Øget selvstændighed
 • Øget livskvalitet
Brugeranmeldelse
 • Brugervenlighed
  Sender

  Hvor let er hjælpemidlet at bruge? (1 stjerne er dårligst, 5 stjerner er bedst)
 • Instruktion
  Sender

  Hvor god er den instruktion, du har fået? F.eks. gennem brugermanualen, videovejledning, mundtlig instruktion m.m.
 • Opstart
  Sender

  Hvor let er det at starte med at bruge hjælpemidlet?
 • Design
  Sender

  Kan du lide udseendet?
 • Holdbarhed
  Sender

  Bliver det hurtigt slidt, eller går det nemt i stykker?
 • Service
  Sender

  Er det nemt nok at få hjælp, hvis der opstår problemer med hjælpemidlet?
 • Pris/kvalitet
  Sender

  Stemmer hjælpemidlets kvalitet overens med det, du betalte for det?
 • Øget selvstændighed
  Sender

  I hvor høj grad mener du, at hjælpemidlet bidrager til mere selvstændighed?
 • Øget livskvalitet
  Sender

  I hvor høj grad mener du, at hjælpemidlet bidrager til at øge livskvalitet?
Bedømmelse af kommentarer 0 (0 Gæstevurderingerne)
Scroll til toppen